czwartek, 1 listopada 2012

aktualny stan mojego Ham Radio Shack"u

zamiana z Kenwooda ts 850s na Icoma IC7400
z Kenwooda TM D 710E na FTM 350e
oraz Icom ID 880 dstarowy :)

sobota, 27 października 2012

VI Spotkanie Lokalne Kozienice 2012

 
ńjjj
        Starzy wyjadacze heheh
   
  Pan Jacenty SQ5SCS
  Jak by tu powiedzieć heh- panowie z dalekiego okręgu :)
                 SP9HYX i SQ9ATC
                                        Coraz silniejsza grupa z New Dworu
                              
Organizator "zamieszania"- przy okazji dziękujemy :)

 SQ5NWE  & PAN prezes SQ5NWR


SQ5SCS i SQ5IZR

SQ5NWO

SQ5DCP
Spotkanie udało się jak zawsze- komentować nie trzeba

środa, 5 września 2012

Młoda "krótkofalówka"

Starsza córka nie interesuje się krótkofalarstwem- za to w młodszej widać że drzemie duch krótkofalarski
Teraz już razem spędzamy czas radiowo- czasem tylko zbyt pózno zauważam iż już nie jestem na częstotliwości na której z wami rozmawiam :) . Wie jak kręcić gałką częstotliwości - i nawet pokrzykuje do mikrofonu co już wielu z Was słyszało
73

czwartek, 24 maja 2012

TWIERDZA 2012-PARK KAMPINOWSKI

Coroczne spotkanie krótkofalarskie "Twierdza" w tym roku odbyło się w Parku Kampinowskim
organizatorzy- mafia Nowo Dworska :)
-SQ5NWD
-SQ5OCH
-SQ5SDN
-SQ5SDI
                      

                  cześć 1
                                                       

Serdecznie podziękowania dla Daniela SQ5FLG za pomoc w zorganizowaniu i udostepnieniu terenu

CZĘŚC 2

środa, 18 kwietnia 2012

piątek, 13 kwietnia 2012

TERMINY EGZAMINÓW NA LICENCJE KRÓTKOFALARSKĄ 2012r


                                                          OBWIESZCZENIE
                           PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
                                                    z dnia 16 grudnia 2011 r.
o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urzadzen
radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej
oraz formie egzaminów i języku, w jakim będa one przeprowadzane
Na podstawie § 15 ust. 5 oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290) ogłasza się, co następuje:
1. Ustala sie harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzen radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2012 r.:

piątek, 23 marca 2012

D-STAR
ICOM ID 31E

Podstawy-fajny filmik kolegi SQ7BCE
WSZYSTKO JASNO I ZROZUMIALE WYTŁUMACZONE 
Jak dla mnie duuuży +wtorek, 28 lutego 2012

PRAWO ANTENOWE- OPINIA PRAWNA

Opinia prawna dot. prawa do stawiania anten na budynkach spółdzielczych. W przedstawionym stanie faktycznym zakładam, że osoby, które pragną używać urządzeń krótkofalarskich, posiadają pozwolenia radiowe, gdyż w myśl art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca' 2000 r. - prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 73 póz, 852 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 4 i art. 6 tej ustawy, używanie urządzeń radiowych wymaga posiadania pozwolenia radiowego. Nie wymaga natomiast pozwolenia radiowego m.in. używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego używanego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi, jeżeli urządzenie zostało dopuszczone do używania przez właściwy do tego organ krajowy lub zagraniczny, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Ponadto stosownie do art. 26 prawa telekomunikacyjnego obsługiwanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych. Jeżeli chodzi o pozwolenie radiowe, to zgodnie z art. 742 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego pozwolenia wydane na podstawie ustawy o łączności, udzielone wraz z przydziałami częstotliwości dla tych urządzeń, stają się z mocy prawa pozwoleniami w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego. Aktualnie organem właściwym do wydawania i cofania pozwoleń radiowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W prawie telekomunikacyjnym określone są przypadki, w których może nastąpić cofnięcie pozwolenia radiowego - art. 12 ust. l, 2 i 4-7 oraz art. 21. W przypadku spełnienia warunków określonych w prawie telekomunikacyjnym zagadnienie dotyczące warunków, które może postawić spółdzielnia mieszkaniowa na postawienie anten można analizować jedynie na gruncie cywilnoprawnym, a konkretnie na gruncie prawa spółdzielczego - ustawy z dnia 16 września 1982 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz.288) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 4 poz.27). Zgodnie z art. l ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków. W myśl zaś art. l ust. 5 spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości. Spółdzielnia może w statucie określić zasady korzystania z nieruchomości, w tym zasady stawiania masztów antenowych. Nie wydaje się jednak, aby spółdzielnia miała prawo wprowadzenia generalnego zakazu stawiania anten lub wprowadzania warunków montażu anten sprzecznych z przepisami. Spółdzielnia może uzależnić zgodę na montaż anteny od wykazania, że użytkownik posiada stosowne pozwolenia wynikające z prawa telekomunikacyjnego oraz ewentualnie określić warunki techniczne, montażowe. Jeżeli chodzi o opłaty za anteny, to można ewentualnie brać pod uwagę opłatę za zajęcie części dachu pod ustawienie anteny. Wprawdzie każdy, kto posiada własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, ma także prawo współwłasności w częściach wspólnych nieruchomości (w tym dachu), jednak z uwagi na brak fizycznego wydzielenia części przypadającej na danego współwłaściciela (co może nastąpić przez zniesienie współwłasności) trudno będzie wykazać, że dana osoba używa dachu w ramach swojego udziału we współwłasności dachu. Jednak uprawnienie to powinno być brane pod uwagę przy ustalaniu ewentualnych opłat. Jeżeli chodzi o to, kto ma prawo ustalać zasady montażu anten (czy ewentualny sprzeciw jednego lokatora może spowodować nie wydanie zezwolenia), to tego typu decyzje winny być wydawane zgodnie z prawem spółdzielczym, a więc w formie uchwał podejmowanych na walnym zgromadzeniu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub ustawa przewiduje inny tryb. Zgodnie z art. 42 § 2 prawa spółdzielczego członek spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami statutu w terminie 6 tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia. W przypadku więc, jeżeli uchwała narusza prawo telekomunikacyjne (co będzie miało miejsce w przypadku wprowadzenia zakazu stawiania anten) lub inne przepisy - można taką uchwałę zaskarżyć do sądu.
Dorota Zielińska radca prawny

źróło: ŚwiatRadio 11'08

poniedziałek, 9 stycznia 2012

NA ŻYWO - STRAEMING

dla chętnych kolejna mozliwość odsłuchu

 jak jestem na pasmie to można słuchać tego co i ja
Jeśli masz ochotę to przetestować a nie ma mnie na paśmie napisz email-sq5omo@op.pl  lub na gg - 5753346 ----za kilka dni będzie podłączona kamerka internetowa- byś mógł zobaczyć na jakiej trx jest częstotliwości i ewentualny raport
Głównie ma  to pomagać w ocenie własnego audio- w ustawieniach własnych preferencji - mam nadzieje że urządzenie będzie dla Was pomocne
73 Marcin