środa, 18 kwietnia 2012

Da się wygrać ze spółdzielnią

Na przykładzie kolegi  SQ3MVE który stoczył batalię ze SM o montaż anten w sądzie i wygrał..
W załaczeniu jego pliki.
 UZASADNIENIE

WALKA ZE SPÓŁDZIELNIA

WALKA W SĄDZIE

piątek, 13 kwietnia 2012

TERMINY EGZAMINÓW NA LICENCJE KRÓTKOFALARSKĄ 2012r


                                                          OBWIESZCZENIE
                           PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
                                                    z dnia 16 grudnia 2011 r.
o harmonogramie sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urzadzen
radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej
oraz formie egzaminów i języku, w jakim będa one przeprowadzane
Na podstawie § 15 ust. 5 oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290) ogłasza się, co następuje:
1. Ustala sie harmonogram sesji egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzen radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w 2012 r.: